مقناطیسي ټری هولډر


اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی