Halbach Array Magnets

Halbach Array Magnets

  • د هیلباچ سري مقناطیسي سیسټم

    د هیلباچ سري مقناطیسي سیسټم

    Halbach صف یو مقناطیسي جوړښت دی، کوم چې په انجینرۍ کې نږدې مثالی جوړښت دی.هدف دا دی چې د لږ شمیر مقناطیسونو سره قوي مقناطیسي ساحه رامینځته کړي.په 1979 کې، کله چې یو امریکایی پوه، کلوس هالباخ، د الکترون سرعت تجربې ترسره کړې، هغه دا ځانګړی دایمي مقناطسي جوړښت وموند، په تدریجي ډول یې دا جوړښت ښه کړ، او په پای کې یې د "هالباچ" مقناطیس په نامه یاد کړ.

اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی