غیر منظم / دودیز فیرایټ میګنیټ


اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی